Brahma Adi Kori Lyrics Assamese Prayer

Here is Assamese Prayer Brahma Adi Kori Lyrics.

Brahma Adi Kori

Credits –

Song – Brahma Adi Kori

Type – Assamese Prayer

Brahma Adi Kori Lyrics Assamese Prayer

Brahma Adi Kori Lyrics

Brahma adi kori jibo joto
Ramo ramo ramo ramo
Maya xoijyar maje asoyo
Ghumoti jayi
tumi xe sotonyo xonatono
Ami osetono niyukho
Natho jogayi

O Khudro xukhe bahu axa kori
Vobo kupe jibo ase pori
kalo xorpe donxi horailo
setono Taro

Mukhyo rupe toju bakyambito
Kripa a xincia protinito
Doyamoi krishna koriu
Muko uddharo

Xoru bor grahe dhori ase
Gojendre pirako paya pase
Akaxe garuro skondheso
Prodhori hori he

Dekhi xubornoro prodmo dhori
Bule dukhe artonado kori
Namu vogobanta guruloi
Udaxo kori…
Morigaon

Brahma Adi Kori Video

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *