Tagged: Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam Lyrics

Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam Lyrics 0

Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam Lyrics

Here Is Lord Ganesha Sloka Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam Lyrics. Ganesha Sloka Song Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam Singer Rajalakshmee Sanjay Lyrics Traditional Also Read: Vathapi Ganapathim Lyrics – Ganesh Chaturthi   Gajananam Bhoota Ganadhi...